Les 5 habilitats del líder innovador

Les 5 habilitats del líder innovador

A l’empresa oberta, model de gestió central de l’economia i societat en xarxa, es demanen noves habilitats i capacitats de gestió: es busquen líders innovadors. Ets un d’ells?

Existeixen molts tipus diferents d’innovadors: emprenedors que creen start-ups, emprenedors corporatius (intraemprenedors), creatius i innovadors enfocats a la millora de productes i serveis…

Però tots els innovadors desitgen canviar activament l’statu quo, i són capaços d’assumir riscos intel·ligents per aconseguir que el canvi desitjat succeeixi.

El ADN del innovador” és un llibre de Jeff Dyer, Hal Gregersen i Clayton Christensen que s’ha convertit en obra de referència pel líder innovador.

adn

Els autors presenten les 5 habilitats clau dels líders innovadors, que compartim amb vosaltres avui:

1. Associating (pensament associatiu): [Tweet ““Creativity is connecting the dots” (Steve Jobs).”]

Es tracta de l’habilitat de realitzar connexions entre àrees de coneixement, indústries, sectors, espais geogràfics, que aparentment no guarden cap relació entre si… Fet que ajuda a descobrir noves vies i direccions per a idees i projectes que poden semblar estancats.

És un habilitat que aconsegueix la seva versió més radical quan succeeix en el que l’acadèmic Frans Johansson anomena l’efecte Medici, és a dir “en les fronteres” entre camps diferents, com per exemple la ciència i la cultura, on una combinació de noves idees es fonen en una cosa nova i sorprenent. L’èxit de les conferències TED (Technology, Entertainment and Design) és un molt bon exemple de l’efecte Medici.

Consells pel desenvolupament del pensament associatiu:

 • La “Paraula a l’atzar”, la metodologia “SCAMPER” (substitut, combine, adapt, magnify/minimize/modify, put to other uses, eliminate, reverse/rearrange), o el “Trendstorming“, són tècniques aplicables en els tallers de creativitat.
 • A nivell de gestió d’equips d’innovació, contractar o recórrer a persones d’altres organitzacions i sectors, així com crear equips multidisciplinaris, és el millor consell.

2. Questioning (qüestionament):

“If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.” (Albert Einstein)

La formulació d’un problema és, freqüentment, més important que la seva solució. I plantejar interrogants apropiats és requisit indispensable per una bona formulació d’un problema o oportunitat. Tipologies de preguntes a plantejar:

 • Les 6 preguntes: “Què és?”, “A qui afecta?”, “Per què?”, “On succeeix?”, “Quan succeeix?”, “Com afecta?”.
 • Buscar l’origen: “Què ho ha provocat?”
 • Preguntes oposades: “Per què? i Per què no?”
 • Imaginar: “I si…?”

Consells per desenvolupar habilitats de qüestionament:

 • Implicar-se en el question-storming (tempesta de preguntes). Plantejar-se preguntes sense buscar respostes, anant cada cop més enllà dels límits dels models preestablerts.
 • Cultivar el pensament qüestionador (question thinking). Transformar afirmacions en qüestions.
 • Escriure en una llibreta de notes les preguntes. Reservar-se temps per recollir preguntes de manera regular. 

01

3. Observing (observació):

Tota innovació és una proposta incomplerta a una necessitat del client. Per exemple, OpenTable, sorgeix com a resposta a les necessitats de trobar restaurants amb una bona relació qualitat-preu i poder realitzar reserves de manera fàcil. Però una altra solució al mateix problema és possible, com per exemple una plataforma P2P en la qual qualsevol persona va a casa d’una altra per menjar amb ella, per un preu encara millor: Eatwith.

És bo plantejar-se les següents 10 qüestions, a l’hora d’observar als consumidors del nostre producte o servei:

1. Com poden prendre consciència els clients de la necessitat del nostre producte o servei?

2. Quina necessitat desitja satisfer el client a l’utilitzar el nostre producte o servei?

3. Quines són les característiques més importants que té en compte el consumidor a l’hora de seleccionar un producte o servei?

4. Com encarreguen o adquireixen els consumidors el nostre producte? Podem facilita’ls-hi la tasca?

5. Com distribueix la nostra empresa els productes o serveis? Es pot fer de manera diferent?

6. Com paguen els clients el nostre producte o servei? Podem simplificar o facilitar el procés?

7. A quines frustracions s’enfronten els nostres clients a l’utilitzar el nostre producte?

8. Necessiten ajuda els nostres clients a l’hora de consumir el producte?

9. Els clients, realitzen actuacions que limiten la resolució o la vida útil del producte?

10. Com reparen, es serveixen o disposen del producte els clients? Es pot simplificar el procés?

Consells per desenvolupar les habilitats d’observació:

 • Observar als consumidors.
 • Observar a les companyies (pot ser una empresa a la qual s’admira, a una empresa de la competència…).
 • Observar projectes d’emprenedors de qualsevol lloc i sector. Recomanem utilitzar Psfk i Springwise com a font d’inspiració!

4. Networking (treball en xarxa):

“El que una persona fa pel seu compte, sense ser estimulat pels pensaments i les experiències d’altres, és en el millor dels casos, mesquí i monòton.” (Albert Einstein).

La innovació és un negoci d’importació i exportació d’idees. La interacció i el valor serà major quan ens introduïm en un entorn diferent al que ens és propi, conversant amb gent desconeguda i amb uns paràmetres culturals diferenciats.

Algunes possibilitats són:

 • Recórrer a experts externs.
 • Acudir a esdeveniments relacionats amb la creació d’idees en xarxa: Per exemple, les TED conferences, un provocatiu fòrum en el qual es poden generar idees molt potents a partir del coneixement, dispar, de persones intel·ligents que tenen l’objectiu comú de canviar el món. Una altra opció és utilitzar la plataforma Meetup per realitzar esdeveniments de creativitat entorn a problemàtiques determinades.
 • Crear un grup propi de creativitat en xarxa: Molts innovadors compten amb un reduït grup d’assessors creatius (i de total confiança) amb els quals es reuneixen amb l’objectiu de refrescar les seves idees i coneixements. Per cert, podeu participar en la nostra pròpia comunitat d’innovació, i també en el nostre grup de Linkedin.

comunitat induct

Consells per desenvolupar habilitats de creació de xarxes creatives:

 • Expandir la diversitat de les nostres xarxes socials, i relacionar-nos amb persones molt diferents a nosaltres mateixos, però diferents –també- entre si.
 • Iniciar un pla de “dinars de treball creatiu i en xarxa”. Buscar temps d’oci per establir noves relacions creatives.
 • Planejar assistir a dues conferències a l’any, com a mínim.
 • Crear una comunitat creativa.
 • Convidar a un expert extern (outsider).
 • Dur a terme un aprenentatge creuat (cross-train) amb experts. Nosaltres realitzem, dos cops al mes, Induct Academies.

 5. Experimenting (experimentació):

L’experimentació és crítica en la innovació, i constitueix la seva clau mestra, donat que les coses no solen sortir tal i com s’espera, i s’aprèn molt dels resultats obtinguts de les proves pilot.

L’experimentació és moltes vegades l’única manera de generar les dades necessàries per, en última instància, assolir l’èxit.

L’evolució de grans èxits com Google, Apple o Amazon són una demostració d’experimentació mitjançant la conversació amb el client: en el cas d’Amazon, primer, venda de llibres per internet; posteriorment, venda per internet de tot tipus de productes; ara, serveis de computació en el núvol.

Consells per desenvolupar habilitats d’experimentació:

 • Creuar fronteres físiques (al menys una vegada al mes). Viatjar a altres països (inclús, viure en ells), treballar en altres sectors, buscar noves amistats…
 • Creuar fronteres intel·lectuals.
 • Desenvolupar noves habilitats. Apuntar-se a noves disciplines o fer coses mai abans fetes. (exemple: estudi de tècniques cal·ligràfiques, per part de Steve Jobs).
 • Construir prototips, encara que sigui malament. Coneixes Just in Mind?
 • Dirigir (pilotar) noves idees i projectes de manera regular. Tenint el coratge necessari per seguir i aprendre dels processos de prova i error.
 • Buscar i recollir activament noves tendències.

Aquestes són les 5 habilitats dels líders innovadors. Si una companyia desitja innovar, necessitarà desenvolupar-les entre el seu equip directiu i en la resta de professionals de la companyia, donat que la capacitat d’innovació de les companyies és un reflex de les habilitats de les persones que la componen.

Estàs segur de que els teus equips estan desenvolupant les 5 habilitats del líder innovador?

 

The following two tabs change content below.
Ignasi Clos

Ignasi Clos

Soci i Director de Projectes d’Innovació Oberta a Induct SEA, S.L.
Graduat en Negocis i Màrqueting internacional. Ha estat consultor d’internacionalització a les oficines als Estats Units d’Acc10 (Nova York i Miami) durant 2 anys, consultor d’Estratègia i Operacions a Deloitte, SL durant 4 anys, i des de 2010 està involucrat al món de la innovació i la emprenedoria, com a consultor per a petits emprenedors, i com a Soci i Director de Projectes d’Innovació Oberta a la oficina a Barcelona del Grup Induct. Professor d’Innovació i Emprenedoria a la UPF.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al enviarnos tus datos manifiestas que has leído y aceptas nuestra Política de privacidad y cookies