6 preguntes i respostes clau per crear un Comitè d’Innovació d’èxit

6 preguntes i respostes clau per crear un Comitè d’Innovació d’èxit

L‘objectiu final de tot responsable d’innovació és crear organitzacions innovadores que fonamentin el seu model de negoci i el seu creixement en la innovació sistèmica, això és, en buscar i posar en marxa de manera més o menys recurrent noves maneres de fer les coses (productes, serveis, línies d’ingressos i de despeses). És necessari per això comptar amb un Comitè d’Innovació? La nostra resposta és clara: la innovació requereix de lideratge compartit.

Celebrar l’esforç realitzat és part important del rol del Comitè d’innovació
Celebrar l’esforç realitzat és part important del rol del Comitè d’innovació

Què és el Comitè d’Innovació?

El Comitè d’Innovació és el “core team” de la innovació a l’empresa, un petit equip de persones dedicades a liderar la innovació dins de l’empresa.

La seva missió principal és la de liderar la capacitat d’exploració de l’empresa (en contraposició a “l’explotació” del negoci, segons el Dilema de l’Innovador de Clayton Christensen), és a dir, la cerca, identificació, desenvolupament i implementació de noves maneres de fer les coses (o el que és el mateix, d’innovar).

Precisament degut a les “friccions” entre exploració i explotació, el principal repte del Comitè d’Innovació (d’ara en endavant CI), és el de gestionar amb èxit les interfícies entre els equips de treball i l’organització, és a dir:

 • Interfície entre la Direcció i el CI: és important saber defensar davant la Direcció els esforços d’innovació realitzats, oferir resultats tangibles, però al mateix temps introduir dins de la direcció la cultura del prova i error, la col·laboració, la millora continua, la cultura maker abans que la thinker, i la participació des de baix cap a dalt.
 • Interfície entre el CI i la resta de l’organització: el CI haurà de ser capaç de gestionar possibles conflictes d’expectatives, de temps, coordinar la introducció de canvis interns, etc. El CI haurà de ser, en aquest sentit un equip de solucionadors de problemes, i de generadors d’oportunitats.

Per què necessitem formar un equip core d’innovació?

Començarem amb una nota prèvia: un CI no ha d’anomenar-se així, ni tan sols ha d’existir sota un nom concret. Només ha d’existir. Això és: a vegades acostuma a venir sota el nom d’Equip d’Innovació, Equip de Gestió de la Innovació, Departament d’Innovació… I moltes altres vegades simplement no existeix cap tipus de formalització o naming: l’equip existeix, sense més ni més i es reuneix sota la direcció d’un responsable. Totes les formes són vàlides, mentre existeixi el comitè (encara que, això sí, recomanem un mínim grau de formalització). Però per quina raó crear-lo?

Institucionalitzar la innovació mitjançant la creació d’un equip d’innovació, allò que a Induct anomenem el Comitè d’Innovació, facilita el fet de donar el missatge de compromís amb la innovació des de la Direcció, que com sabem és un dels factors clau d’èxit de la innovació. A més, crear un CI crea un referent intern per tot allò relacionat amb la innovació a l’empresa (tinc una idea, què faig?), i posa la primera pedra per dur a terme l’estratègia (la direcció), gestió, coordinació, dinamització i seguiment dels esforços d’innovació de la companyia.

A més, i segurament aquesta sigui la raó més important, la innovació necessita els seus propis òrgans de gestió, igual que qualsevol altre funció de l’empresa! Pensem en la comptabilitat, les vendes, la comunicació o el màrqueting, i imaginem que no hi ha cap responsable, i pitjor encara, cap equip encarregat de realitzar les seves tasques, amb uns objectius clars. Impossible, oi? És possible argumentar que aquestes són funcions clau del dia a dia del negoci. Si no venc, no treballo. Si no gestiono la comptabilitat, em multen. En canvi, si no innovo, no passa res, ja que tot segueix igual.

I en canvi no podem estar més en desacord: sí, són funcions del dia a dia. Però, com afirma Stefan Lindegaard en el seu llibre, Open Innovation at Work, les funcions clau de tot negoci són única i exclusivament dos: la innovació i el màrqueting. És a dir, la capacitat de generar noves propostes de valor per el client, i l’habilitat per fer arribar aquelles noves propostes innovadores al client. No hi ha res més, la resta és complementari i pot ser resolt de moltes maneres diferents.

El dilema del innovador: explotar (fer les coses que fem sempre més ràpid) o explorar (fer noves coses)?

Així que, deixaries la funció clau de la teva empresa sense un responsable ni equip de gestió?

Com crear un Comitè d’Innovació?

El cantó positiu de tot això és que la innovació no requereix de grans estructures. Segur que coneixem casos d’empreses en que la innovació és quasi un acte de voluntariat. Això pot ocorre, però sense oblidar que els CI han de crear-se seguint una sèrie de normes mínimes:

 1. Assignar un responsable o director (únic) d’innovació, que s’encarregui de la coordinació del CI, així com de l’informe d’innovació a la Direcció, i que efectivament sigui valorat per els resultats d’innovació de l’empresa. Un CI sense un director d’innovació (i n’existeixen molts), és una manera directa d’institucionalitzar la innovació per pura imatge, façana, més que per voluntat i convenciment. Sense responsabilitat no hi ha acció, i sense acció no hi ha innovació. Tan simple como això.
 2. Definir y compartir una missió comuna del CI: cada membre del CI ha de tenir integrat el per què i per quina raó forma part del equip d’innovació.
 3. Distribuir les responsabilitats i funcions del CI: tots els membres han de tenir algun rol avaluador, prescriptor de la funció d’innovació, posta en marxa i control de l’eina de gestió de la innovació, comunicació de la innovació i creació de cultura… la innovació és una tasca en equip.
Primera trobada del Comitè d’innovació de Manacor Innova!
Primera trobada del Comitè d’innovació de Manacor Innova!

Qui ha de formar part d’un Comitè d’Innovació?

En aquest sentit, és clau saber formar un equip d’èxit, trobant el balanç perfecte, dins de les següents característiques:

 1. Líders formals i informals, representants de diferents àrees funcionals.
 2. Persones implicades amb la missió i objectius de l’empresa.
 3. Persones naturalment interessades pels temes de creativitat, innovació, creixement i resultats.
 4. Persones que sàpiguen tractar amb l’ambigüitat.
 5. Persones amb experiència experimentant i trobant clients per nous productes o serveis.
 6. Persones que entenguin el poder de la col·laboració i el treball en xarxa.
 7. Persones amb tendència a l’acció.
 8. Persones amb diferents experiències i orígens.
Sessió d’implicació de stakeholders a la comunitat d’innovació de la BSM-UPF
Sessió d’implicació de stakeholders a la comunitat d’innovació de la BSM-UPF

És important recordar en aquest punt les paraules de Tom Kelley, Director de la firma de disseny i innovació californiana IDEO, qui afirma que per innovar es necessiten equips d’un màxim de 7 persones, amb els perfils següents (tots parlen per sí mateixos), el que anomena The 10 faces of innovation:

 1. Antropòleg
 2. Experimentador
 3. Pol·linitzador
 4. Superador de problemes
 5. Col·laborador
 6. Director
 7. Arquitecte d’experiències
 8. Dissenyador
 9. Explica contes
 10. Cuidador
Els 10 perfils de la innovació
Els 10 perfils de la innovació

Quin és el rol del Comitè d’Innovació?

 1. Definir i alinear l’estratègia i activitats d’innovació de l’empresa amb la missió, visió, valors, model de negoci i objectius estratègics de l’organització.
 2. Crear i posar en marxa les estructures necessàries (persones, processos i sistemes) per estimular la creativitat i la innovació en l’empresa.
 3. Generar cultura de la innovació i col·laboració a l’empresa: els objectius d’innovació s’assoliran únicament amb la participació directa o indirecta de quasi tot el món que tingui una relació recurrent amb l’empresa (començant pels treballadors de l’organització). Només s’aconseguirà la implicació d’aquests a través de la generació d’una cultura de la innovació i col·laboració en la qual tot el món pugui veure’s reflectit. Del CI dependrà que la companyia, i la resta de persones que la componen, s’impregnin de la filosofia de la innovació oberta.
 4. Capacitar a la resta de l’organització per la innovació: no tot el món està preparat per innovar ni per participar en processos creatius. I tot i així, necessitem de la cooperació. És una tasca crítica la de comunicar la importància de la innovació per l’èxit de l’empresa, així com formar mínimament a tots els professionals perquè aquests entenguin que no només han de participar, si no que poden aportar molt valor amb el coneixement que ja tenen.
 5. Gestionar, dinamitzar, coordinar i realitzar seguiment del cicle d’innovació, des de l’exploració de casos d’èxit fins a la implementació i difusió de projectes innovadors, passant per la fase de creativitat i avaluació d’idees. El CI ha d’encarregar-se de l’èxit de tot el procés, sense oblidar que el propi cicle d’innovació és una experiència que els treballadors de l’empresa viuran, i que per tant se’ls ha de satisfer durant el procés perquè vulguin repetir.
 6. Avaluació dels esforços d’innovació de la companyia, informe a la direcció, i implantació de millores en el sistema d’innovació de l’empresa.
 7. Celebrar els esforços d’innovació. Això vol dir també recompensar. És a dir, saber reconèixer la feina feta per el conjunt de professionals que ha participat en els processos d’innovació, recompensant les millors idees, les persones més participatives, els millors projectes d’innovació, i per què no, també els millors intents fallits (o el que és el mateix, el major esforç realitzat sense èxit!)
Comunicar i formar en relació a les eines de gestió de la innovació és important per facilitar el seu ús per part dels professionals
Comunicar i formar en relació a les eines de gestió de la innovació és important per facilitar el seu ús per part dels professionals

Per què el meu Comitè d’Innovació no aconsegueix fer avançar l’empresa en els seus esforços d’innovació?

És important prestar atenció a la possible existència d’algunes situacions en les que crear un CI és directament contraproduent:

 • No existeix un compromís directe de la Direcció en relació a la innovació, amb la qual cosa tota la feina del comitè és directament aturada per part de la Direcció.
 • No hi ha un responsable únic dels resultats d’innovació, amb la qual cosa les responsabilitats se dilueixen, y la feina s’estanca.
 • No s’han alineat els objectius d’innovació amb els de la companyia, de manera que els esforços s’enfoquen cap a projectes en els quals la Direcció no hi creu.
 • No s’ha definit, posat en comú, i acordat amb els membres del CI, de forma clara, els rols i tasques específiques que s’han de dur a terme per cadascun dels membres, de manera que els membres del comitè no tenen clar el seu rol, les tasques es doblen, i ningú sap amb qui ha de parlar (ineficiència dels esforços d’innovació).

En caso de pertànyer a un CI amb alguna d’aquestes característiques, la nostra recomanació és única: fugi. Però no per amagar-te, si no per crear un CI amb les característiques adequades per l’èxit!

Què us ha semblat? Formeu part o lidereu algun Comitè d’Innovació? No oblideu deixar els vostres comentaris, ens encantarà conversar al respecte!

The following two tabs change content below.
Ignasi Clos

Ignasi Clos

Soci i Director de Projectes d’Innovació Oberta a Induct SEA, S.L.
Graduat en Negocis i Màrqueting internacional. Ha estat consultor d’internacionalització a les oficines als Estats Units d’Acc10 (Nova York i Miami) durant 2 anys, consultor d’Estratègia i Operacions a Deloitte, SL durant 4 anys, i des de 2010 està involucrat al món de la innovació i la emprenedoria, com a consultor per a petits emprenedors, i com a Soci i Director de Projectes d’Innovació Oberta a la oficina a Barcelona del Grup Induct. Professor d’Innovació i Emprenedoria a la UPF.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al enviarnos tus datos manifiestas que has leído y aceptas nuestra Política de privacidad y cookies