Sistemes d’innovació espontanis, Bottom up innovation model

Sistemes d’innovació espontanis, Bottom up innovation model

La innovació és un procés poc institucional, de fet, consisteix en desafiar el statu quo ( Clayton Christensen dixit) i, per tant, és habitual que aparegui de forma contracultural i simultània a diferents àrees d’una organització i de forma no estructurada ni planificada.

Però això és dolent? No! Al revés, és un indicador del talent intraemprenedor i innovador d’una organització. Si sorgeixen de forma espontània grups d’innovadors interns vol dir que les barreres que l’establishment posa a la generació espontània d’innovació és baixa. Per contra, si comença a marxar gent amb talent de l’organització…

A Induct hem definit un camí per acompanyar camins alternatius per innovar.

Les 4 dimensions del sistema d’innovació i les 10 etapes

Tot model d’innovació té 4 dimensions: estratègia, organització, cultura i reconeixement. En cada àmbit definim quins són els elements clau per implantar un model, però ara el farem servir de forma intuïtiva per veure el desenvolupament espontani d’un model d’innovació en una organització. Tot i això, les 10 etapes van generant un espiral de manera que es van creant espais d’innovació en cada una de les 10 dimensions. A cada etapa hem marcat a quina dimensió pertany.

4 dimensions del model d’innovació

1r Pas: Que hi ha algú més? (Organització). Molts intraemprenedors es senten sols. Tenen ganes de fer coses, però sospiten que el seu cap no té ganes de fer projectes innovadors. Normalment, aquests innovadors acostumen a trobar-se per internet, en esdeveniments d’innovació… La primera etapa és fomentar que aquests innovadors es trobin de manera informal a l’organització.

2n Pas: Compartir coneixements, inquietuds i projectes. (Cultura). En aquestes trobades informals es pot començar a compartir models, coneixements i començar a crear un espai de coneixement.

3r Pas: Espai a l’organització. (Estratègia). Un cop tenim un equip intern treballant de forma espontània, cal que algú amb responsabilitat dins l’organització faciliti que es trobin de manera formal i reconeguda per l’organització. Cal integrar aquests equips amb projectes o espais de desenvolupament de nous projectes i…

4t Pas: Facilitar que puguin desenvolupar de forma autònoma projectes propis. (Organització). En el moment en que aquest equip veu que té espai per recórrer dins l’organització sent que la innovació ja en forma part, i que tenen un paper important.

5è Pas: Reconèixer als pioners. (Reconeixement). Facilitar que puguin explicar els projectes de forma pública, als responsables i a la resta de l’organització. Pensar en algun model de reconeixement per als innovadors.

6è Pas: Integrar la innovació a l’estratègia. (Estratègia). Ja podem dir a la resta de l’organització i a la resistència interna que la innovació té sentit, i que cal alinear-la amb l’estratègia. Cal definir objectius, indicadors d’innovació i establir els primers reptes com organització.

7è Pas: Organitzem els equips. (Organització). Ja podem definir un procés d’innovació, que les persones que hi participin sàpiguen quines són les regles del joc.

8è Pas: (Cultura). Crear cultura. Impliquem els pioners a fer difusió de la cultura innovadora a tota l’organització, i a trobar nous intraemprenedors. Ara ja podem parlar amb exemples concrets de la nostra organització.

9è Pas: (Reconeixement). Mesurar i reconèixer. Per acabar de convèncer l’staff cal mesurar, demostrar resultats, i reconèixer als innovadors per la seva feina. És un equilibri entre donar resultats als directius i motivar als professionals de l’organització a generar idees i projectes innovadors, i que puguin donar grans resultats a l’organització en un futur.

10è Pas: (Estratègia): Innovar amb els grups d’interès. Un cop ja hem creat la cultura i els equips interns d’innovació, ja ens podem plantejar obrir el nostre sistema, hem creat la cultura i l’ecosistema perquè passin coses interessants.

Així que ja ho sabeu: sou un directiu d’una organització i encara no heu convençut la resta de l’equip que la innovació és indispensable? Apliqueu aquest model: busqueu els innovadors interns, creeu un club informal, desenvolupeu projectes i anar fent! Ànims, som molts que pensem el mateix.

Lectures recomanades:

INNOVATORS ADN, Clayton Christensen

LEADING CHANGE, John Kotter

The following two tabs change content below.
Joan Ras

Joan Ras

Soci i CEO a Induct SEA, S.L. en Induct SEA, S.L.
Economista i Màster en Economia Aplicada per la UPF. Ha estat consultor d’Estratègia i Operacions durant més de 15 anys, especialment en els sector Ensenyament, Públic, i Salut. Des de principis de 2013, lidera l'oficina a Barcelona del Grup Induct. Professor d’Innovació i Emprenedoria a la UPF.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*