3 metodologies per innovar de la mà d’influencers en innovació

3 metodologies per innovar de la mà d’influencers en innovació

Les metodologies per innovar estan a l’ordre dia. Tenim moltes idees en el nostre cap, però no tenim clar com implementar-les. Avui, us mostrem 3 metodologies amb les quals poder desenvolupar les teves idees, i passar d’idea a realitat. Vols innovar i no saps com? Tenim la solució, 3 metodologies per innovar de la mà de quatre influencers en el sector de la innovació.

Forth Innovation Method de Gijs van Wulfen

Aquest mètode per innovar, està ideat per Gijs van Wulfen, un referent en el sector de la innovació i influencer. Aquest mètode consisteix a minimitzar les dificultats que poden trobar professionals i empreses quan innoven (o ho intenten).

Forth Innovation Method combina design thinking, el món real dels negocis i la creativitat. El nom del mètode procedeix de la primera lletra de les cinc paraules que componen el mètode: Full Steam Ahead, Observe & Learn, Raise Ideas, Test Ideas and Homecoming.

Aquest mètode el conformen aquestes cinc etapes:

 • A tota màquina: Construir un equip compromès, traçar un focus d’innovació i identificar oportunitats prometedores.
 • Observar i aprendre: Explorar tendències, oportunitats anteriors, tecnologia i feedback de clients. Elecció de les oportunitats més prometedores i percepcions de clients.
 • Generació d’idees: Després de generar centenars d’idees i la seva posterior reducció a una trentena d’idees, es desenvolupen dotze nous conceptes innovadors de productes, serveis o models de negoci en una sessió de dos dies. Posteriorment, es treballa en aquests conceptes per concretar-los.
 • Testar las idees: Contrastar els conceptes a través d’una investigació qualitativa amb un grup objectiu per millorar-los. Selecció dels 3-5 millors per desenvolupar-los com a casos en la fase següent.
 • Tornada a casa: Treballar els 3-5 millors nous conceptes com nous projectes. Desenvolupar un mini pla de negoci per a cada concepte. Presentar a la direcció per a la presa de decisions per al futur desenvolupament en el seu procés d’innovació.

El mètode té una durada de vint setmanes. Forth Innovation parteix del caos inicial del procés d’innovació per arribar, amb el mateix equip d’innovació, a la creació de tres a cinc possibles nous negocis, productes, models de negoci o serveis.

Mapa Forth Innovation Method
Mapa Forth Innovation Method

Lean Startup d’Eric Ries

Eric Ries, influencer i autor del bestseller The Lean Starup, on exposa la seva metodologia. Lean Startup és una metodologia de llançament de nous projectes de negoci, que busca crear companyies rendibles i escalables reduint al mínim el risc. L’objectiu d’aquesta metodologia consisteix a escurçar els cicles de desenvolupament de productes.

Aquest mètode es basa en tres eines:

 • Business Model Canvas: Sistema per definir el model de negoci i fer-te les preguntes necessàries.
 • Customer Development: La fórmula ideal per obtenir la informació que necessites de l’entorn i els possibles clients. Útil per validar hipòtesis o retirar-les.
 • Agile Development: Permet comprovar amb agilitat i amb el mínim consum d’energia i recursos, la validesa d’una idea de negoci, producte o servei.

El mètode Lean StartUp permet invertir menys recursos en la fase de test i d’aprenentatge de la idea de negoci, per invertir més recursos o demanar finançament quan el coneixement i les probabilitats d’èxit són altes.

L’Estratègia de l’Oceà Blau per W. Chan Kim i Renée Maubourgne

Metodologia sorgida de la tesi doctoral de W. Chan Kim i Renée Maubourgne. Aquesta metodologia ens diu que si busquem un Oceà Blau, pur i on no hi hagi ningú, és molt probable que es trobi una gran oportunitat de negoci: una opció que ningú abans hagi descobert i que permeti ser els primers i treure-li partit a la descoberta.

Els quatre principis bàsics d’aquesta estratègia són:

 1. Crear nous espais per al consum: Partint de la innovació, cal buscar negocis creatius, originals, que permetin una rendibilitat a llarg termini perquè no hi hagi referències o competidors.
 2. Centrar-se en la idea i no en les xifres: Un cop localitzat i confirmat aquest buit en el mercat i la seva demanda insatisfeta, s’ha d’examinar com aplicar-la a la nostra empresa, estructures i recursos, amb l’objectiu que succeeixi una transformació estratègica que permeti assumir el nou repte. Cal no centrar-se només en els números o en les dades del mercat, sinó en les idees. En aquesta fase, un Canva pot ajudar a visualitzar el model de negoci.
 3. Anar més enllà de la demanda existent: Cal tenir una visió més àmplia i generosa de la que s’utilitza per analitzar les solucions davant les necessitats dels clients actuals i la super segmentació del mercat. Amb l’objectiu de maximitzar l’Oceà Blau, cal enfocar l’estratègia escollida cap al coneixement dels no-clients i cap als factors comuns (els que uneixen i els que separen), el que generarà una oportunitat única.
 4. Assegurar la viabilitat de la proposta i del model: Per minimitzar els riscos i maximitzar les oportunitats i els beneficis, cal oferir una raó seductora que convidi als potencials nous clients a consumir-lo, hem de posar-nos en les seves ments, no com creiem que ells pensen. És vital que la solució que hem determinat els faci la vida més senzilla, productiva, còmoda, amena i divertida, resolgui els seus “problemes” i millori la seva vida.

L’Estratègia de l’Oceà Blau empeny a oblidar-se de la competència i a innovar. Anima a abandonar els Oceans Vermells saturats per la competència, deixar de banda la lluita amb els competidors i buscar nous nínxols de negoci inexistents en l’actualitat o insatisfets.

Resum en imatge metodologia "Estratègia de l'Oceà Blau"
Resum en imatge metodologia “Estratègia de l’Oceà Blau”
The following two tabs change content below.
Raquel Galindo

Raquel Galindo

Communicator Ninja, estudiante del grado de Negocios y Marketing Internacionales en ESCI-UPF. Actualmente esta trabajando en dos proyectos propios de creación de app móvil. Se considera emprendedora, creativa e intrépida. Es una gran amante de la moda, la música y la tecnología. Disfruta afrontando nuevos retos. Cree firmemente que la mejor manera de predecir el futuro, es creándolo.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al enviarnos tus datos manifiestas que has leído y aceptas nuestra Política de privacidad y cookies